Kullanım

Yüzey suyu, yeraltı suyu ve 2000 ile 8000ppm arasında tuz konsantrasyonuna sahip su arıtımı için uygundur. Tıp, kimya endüstrisi, içecek, elektrik ve diğer çeşitli endüstrilerde geniş bir kullanım alanı bulabilir.

Özellikler & Parametreler
Model Aktif
Membran
Alanı ft2(m2)
Konsantre Kanal
Aralığı (mil)
Geçirgen
Akış
GPD(m3/g)
Stabil
Redüksiyon
Oranı (%)
Minimum
Redüksiyon
Oranı (%)
BW-8040FR 365(33.9) 34 9500(35.9) 99.70 99.60
Standart Test Koşulları
Çözelti Konsantrasyonu (NaCl) Sıcaklık(℃) pH
Değeri
İşletme
Basıncı psi(MPa)
Kazanım
Oranı(%)
2000mg/L 25 7.5-8 225(1.55) 15

Notlar:
Tek bir membran elemanının geçirgen akışı ±15% içinde değişebilir.

Membran Elemanının İşletme Sınırları ve Koşulları:

Maks. Çalışma Basıncı 600 psi(4.14MPa)
Maks. Besleme Suyu
Sıcaklığı
45 ℃
Maks. Besleme SuyuSDI15 5.0
Maks. Besleme Suyu Akışı 17m3/h
Besleme Suyunun Serbest Klor Konsantrasyonu 0.1mg/L
Sürekli İşletim Sırasında Besleme Suyunun pH Aralığı 3-10
Kimyasal Temizlik Sırasında Besleme Suyunun pH Aralığı 1-13
Tek Membran Elemanının Maks. Basınç Düşüşü 15psi(0.1Mpa)

BW-8040FR

Membranlar